Uvjeti poslovanja

 

OPĆI UVJETI

Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda koji se izvode od strane tvrtke Homo Lupus d.o.o. Toy&Joy, Vranjički put 40, 21000 Split postavljeni su općim uvjetima web trgovine Toy&Joy. Opći uvjeti poslovanja web trgovine Toy&Joy napisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom e-poslovanja. Uslužitelj (Toy&Joy, Homo Lupus d.o.o.) i kupac (korisnik naše web trgovine) međusobne obaveze u kupnji preko web trgovine uređuju preko općih uvjeta. Pojmovi u Općima uvjetima znače iduće:

  • Toy&Joy znači Homo Lupus d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Vranjički put 40, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 02931788, OIB: 93190318280
  • Web stranica znači sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Toy&Joy-a.
  • Webshop usluga je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda putem web stranica.
  • Korisnik znači svaka fizička osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama.
  • Registrirani korisnik znači svaku poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
  • Svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta prilikom pristupa web stranicama.

 

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik web stranice se obvezuje da neće koristiti web stranice ili distribuirati putem web stranica sadržaje koji su protivni propisima te one koji povređuju tuđe interese i prava.

Dokumenti, podatci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika uz poštivanje autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Toy&Joy se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati iz korištenja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica. Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Toy&Joy ima pravo promjene sadržaja web stranica, cijena svojih proizvoda, ukidanja web stranica, te ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Toy&Joy-a ili njegovih ovlaštenika te da on kao takav, ima ograničenu dozvolu za korištenje sadržaja web stranice.

 

OSTALI UVJETI KORIŠTENJA

Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge. Bez prethodne najave, Toy&Joy ima pravo promijeniti ove Opće uvjete koje su korisnici dužni prije svakog korištenja web stranica provjeriti.

 

CIJENE

Sve cijene proizvoda su jasno naznačene i vidljive te kupac kupuje po cijeni iskazanoj u vrijeme narudžbe na webshopu umanjenoj za eventualni naznačeni popust. Toy&Joy ima pravo mijenjati cijene na webshopu bez prethodne najave.

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Toy&Joy (Homo Lupus d.o.o.) obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Toy&Joy (Homo Lupus d.o.o.) i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

FOREIGN CUSTOMERS

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

 

UNOS I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.